Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10§:n mukainen rekisteriseloste:

 

REKISTERIN PITÄJÄ:

H2O Nordic Pool Systems Oy Ltd
Kuoppamäentie 10, 33880 Tampere

 

REKISTERIN NIMI

H2O Nordic Pool Systems Oy Ltd:n asiakasrekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus) Palautelomakkeella tai muilla verkkokaupan sivuilla olevilla erillisillä tilauslomakkeilla ilmoittamasi tiedot talletetaan H2O Nordic Pool Systems Oy Ltd-nettikaupan ylläpitämään asiakasrekisteriin. asiakasrekisteriä käytetään olemassa olevien asiakassuhteiden hoitoon, asiakasyhteydenpitoon, markkinointiin ja muuhun vastaavaan tarkoitukseen. Rekisterin tietoja käytetään poolsystems.fi:n omaan suoramarkkinointiin, jollei asiakas ole suoramarkkinointia kieltänyt. Voit antaa palautetta palautelomakkeella myös anonyymisti.

 

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Asiakasrekisteriin talletetaan ainoastaan palautelomakkeella tai erillisellä tilauslomakkeella ilmoittamasi tiedot. Palautelomake sisältää seuraavat henkilötiedot: nimi, sähköpostiosoite ja mahdollisesti puhelinnumero. Muut tilauslomakkeet sisältävät seuraavat henkilötiedot: etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, sähköpostiosoite sekä puhelinnumero. Emme säilytä rekisterissämme vanhentuneita tai tarpeettomia tietoja.

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään ainoastaan palaute- ja tilauslomakkeiden kautta eikä rekisterin tietoja päivitetä muista tietolähteistä.

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä

 

REKISTERIN SUOJAUS

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain ennalta määritellyt henkilöt.

 

TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna seuraavalla osoitteella:


H2O Nordic Pool Systems Oy Ltd​​​​​​​
Kuoppamäentie 10, 33880 Tampere